Qanat i síquia de la Font de la Vila. Pont d'en Vell

La Font de la Vila, a s’Hort des Bril, fou un important punt d’abastiment d’aigua per a la vila d’Artà des d’època musulmana. Al llarg dels segles s’han construït tot un seguit d’enginys per salvar les dificultats del desnivell del terreny. De tota aquesta infraestructura, per tal de transportar l’aigua des del punt d’origen fins a la seva distribució al camp i a la vila, a dia d’avui, ens han arribat algunes restes, com és el Pont d'en Vell, un impressionant aqüeducte que salva el torrent des Revolts a un centenar de metres del poble, a la carretera Artà – Alcúdia, que podem datar a finals del segle XVI. Aquest ve definit per un arc de mig punt fet amb peces de marès, pedra i morter, i uns grans contraforts, per sostenir el seu pes, a un dels laterals. En altres punts es conserven trams de les síquies, que molt probablement, reaprofiten l’antic entramat musulmà. L’altre element a destacar és el qanat, no accesible a persones sense autorització per motius de seguretat. Són conduccions d’aigua subterrània realitzades entorn el segle X, durant l’ocupació musulmana de l’illa. La construcció d’aquests consisteix en l’excavació d’una mina fins a arribar a un aqüífer, des d’on l’aigua que brolla surt per pròpia gravetat mitjançant una petita canal. Tot aquest conjunt era cobert per una volta de canó realitzada amb la tècnica de la pedra en sec, i on a cada cert tram es deixava un pou, o “ullal”, que permetia tant accedir a la mina pel seu manteniment com orejar-la i il·luminar-la lleugerament. El qanat de la Font de la Vila es troba a la carretera d’Artà- Alcúdia, a uns 300 metres de l’aqüífer i a dos quilòmetres del poble. Presenta una mina de més de 100 metres de llargària amb 8 pous o ullals. Les seves dimensions permeten l’accés d’una persona dreta. Formalment la galeria està excavada amb reforços laterals de pedra seca i coberta de lloses irregulars i planes, on a certs indrets la coberta es torna apuntada. La canaleta central està excavada a la roca permetent-ne la circulació pels laterals. Aquestes construccions, gràcies a la seva qualitat i funcionalitat, han estat utilitzades des de la seva construcció fins a l’actualitat.

Funcionalitat: Abastiment d'aigua a la vila
Datació: Segle XVI
Adreça:  Sos Monjos. Carretera Artà - Alcúdia. Torrent des Revolts
Tel.: 

CONTACTE

Contacta amb l'Ajuntament d'Artà

No oblidi que els camps assenyalats amb un signe (*)

He llegit i accepto les condicions d'ús